Number of the records: 1  

Agrotechnická premenlivosť ukazovateľov biologickej racionalizácie jarného jačmeňa

  1. ILLÉŠ, Ladislav. Agrotechnická premenlivosť ukazovateľov biologickej racionalizácie jarného jačmeňa. Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1995. 83 s.

Number of the records: 1