Number of the records: 1  

Vidiecka univerzita tretieho veku

  1. ILKOVÁ, Zuzana - MARIŠOVÁ, Eleonóra - PALŠOVÁ, Lucia. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 49 s. ISBN 978-80-552-1339-2.
    Vidiecka univerzita tretieho veku