Export in Special/Exchange Formats

Bibliographic Exchange Formats. Export records — select export criteria and click Export

Export criteria

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Wplyw wybranych czynników na efektywnosc gospodarowania spóldzielni kólek rolniczych

Lelusz, Henryk
book