Export in Special/Exchange Formats

Bibliographic Exchange Formats. Export records — select export criteria and click Export

Export criteria

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Stabilizačné a reštrukturalizačné tendencie v doterajšom priebehu hospodárskej reformy v Slovenskej republike

Mokrášová, Viera
book