Export in Special/Exchange Formats

Bibliographic Exchange Formats. Export records — select export criteria and click Export

Export criteria

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Příručka ruského písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky

Rozkovcová, Ludmila
book