Search Results

 1. 1.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG . Bratislava :  Mafra Slovakia , 1996- . ISSN 1335-2008 .
  journal

  journal

 2. 2.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG . Roč. 23 , č. 1-6 , 2018 . Bratislava :  Mafra Slovakia , 2018 . ISSN 1335-2008 . [2, available for regular loan 0, in-library use only 2]
  journal

  journal

 3. Introduction of a food product to the Slovak market / Olga Vorobeva ; supervising lecturer Artan Qineti , 2018 . 81 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32935 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book

 4. Interný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizácii / Tomáš Fedorjak ; vedúci záverečnej práce Pavel Polák , 2018 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30121 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book

 5. Behaviorálny prístup k spotrebiteľskému správaniu na trhu potravín / Tomáš Telek ; vedúci diplomovej práce Ľudmila Nagyová , 2018 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30522 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book

 6. Výkon samosprávy obcí na úseku ochrany spotrebiteľa / Martin Klačko ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2018 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30658 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book

 7. Pozicioning predaja funkčných potravín a vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka / Simona Bullová ; školiteľ Johana Paluchová , 2018 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31268 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book

 8. Využitie marketingovej komunikácie a sociálnych sietí pri predaji včelích produktov / Matúš Krajčí ; vedúci záverečnej práce Patrik Rovný , 2018 . 129 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31299 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book

 9. 9.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG . Roč. 22 , č. 1-6 , 2017 . Bratislava :  Mafra Slovakia , 2017 . ISSN 1335-2008 . [2, available for regular loan 0, in-library use only 2]
  journal

  journal

 10. Price relations between production and sale of milk in Slovakia / Dominika Chmelíková ; supervising lecturer Miroslava Rajčániová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28131 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book