Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 58  
Your query: (Kód autority = "^spu_us_auth 0354755^") AND (Kód autority = "^spu_us_auth 0354755^")

Select a resource

ResourcesRecords
Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue58 z 224438
Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue58 z 224438
 1. 1.CCNA

  CCNA : výukový průvodce / Todd Lammle ; [překlad Jakub Goner] . Brno :  Computer Press , 2016 . 1016 s . ISBN 978-80-251-4602-6 . [1, available for regular loan 0]
  CCNA

  book


 2. Geneticky modifikované organizmy / Eva Petrejčíková . Prešov :  Prešovská univerzita , 2015 . 82 s . ISBN 978-80-555-1255-6 . [1, available for regular loan 0, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 3. Základy etológie človeka / Jana Kisková . Prešov :  Prešovská univerzita , 2015 . 98 s . ISBN 978-80-555-1259-4 . [1, available for regular loan 0, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 4. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./1, Informačné a komnikačné technológie / / [autori Vladimír Popelka, Klára Hennyeyová, Marcela Hallová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1340-8 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 5. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./2, Sociálne služby pre seniorov / / [autori Denisa Hanáčková, Marcela Chreneková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 51 s . ISBN 978-80-552-1351-4 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 6. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./5, Podvody a ochrana voči nim / / [auroti Gabriel Schlosser, Peter Szovics] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 47 s . ISBN 978-80-552-1342-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 7. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./5, Výživa a zdravie seniorov / / [autori Peter Chlebo, Jana Mrázová, Jana Kopčeková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 35 s . ISBN 978-80-552-1338-5 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  book

  book


 8. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./4, Vinárstvo / / [autori Peter Czako, Andrea Mendelová, Vladimír Vietoris] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 54 s . ISBN 978-80-552-1337-8 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 9. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./3, Právo pre seniororv / / [autori Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová, Lucia Palšová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 49 s . ISBN 978-80-552-1339-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 10. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./2, Záhradníctvo II / / [autori Erika Mňahončáková, Anton Uher] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 43 s . ISBN 978-80-552-1336-1 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book