Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 25  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0355827^"
 1. Problematika rozdrobenosti a duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností / Oriana Chiara Mária Kelemen ; vedúci záverečnej práce Marcel Kliment , 2017 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26495 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 2. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./3, Právo pre seniororv / / [autori Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová, Lucia Palšová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 49 s . ISBN 978-80-552-1339-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 3. Postup usporiadania pozemkového vlastníctva na našom území s využitím historických grafických snímok a písomných podkladov / Marta Švecová ; vedúci záverečnej práce Marcel Kliment , 2012 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7104 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 4. Problematika prídelov v evidencii katastra nehnuteľností / Iveta Konkolyi ; vedúci záverečnej práce Zlatica Muchová , 2012 . 68 s, [53] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=8021 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 5. Register obnovenej evidencie pozemkov / Michaela Bulíková ; školiteľ Marcel Kliment , 2011 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 6. Obnova katastrálneho operátu v katastrálnom území Mlynárce / Eva Haláková ; školiteľ Marcel Kliment , 2011 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 7. Riešenie vlastníckych vzťahov urbárskych lesov / Zuzana Tučeková ; školiteľ Zlatica Muchová , 2011 . 113 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://crzp.uniag.sk/Prace/2011/T/A01E0712BB284983BFEC3323159679AD.pdf . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 8. Analýza realizovaného registra obnovenej evidencie pozemkov / Jana Kráľovičová ; školiteľ Zlatica Muchová , 2011 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 9. Pozemkové právo a jeho využitie na usporiadanie pozemkového vlastníctva / Denisa Ben Nasser ; vedúci diplomovej práce: Juraj Ďuriš . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 10. Posúdenie presnosti máp katastra nehnuteľností / Miroslav Holúbek ; školiteľ: Marcel Kliment . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book