Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 5  
Your query: (Kód autority = "^spu_us_auth 0360901^") AND (Kód autority = "^spu_us_auth 0360901^")

Select a resource

ResourcesRecords
Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue5 z 224438
Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue5 z 224438
 1. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./3, Právo pre seniororv / / [autori Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová, Lucia Palšová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 49 s . ISBN 978-80-552-1339-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 2. Právne vzťahy pri dodávke elektriny a plynu a ochrana spotrebiteľa / Peter Imrišík ; školiteľ Zuzana Ilková , 2013 . 116 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14770 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 3. Vzory zmlúv a podaní pre občanov / Milada Illášová . Bratislava :  Nová Práca , 2011 . 618 s . ISBN 978-80-89350-24-7 . [1, available for regular loan 0, in-library use only+weekend 1]
  Vzory zmlúv a podaní pre občanov

  book


 4. Ochrana vlastníckeho práva v slovenskom právnom poriadku / Oľga Varšová ; školiteľ: Jana Ďurkovičová . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 5. Ochrana vlastníckeho práva v slovenskom právnom poriadku / Lucia Vaculová ; vedúci práce: Jana Ďurkovičová . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 50 s, [22] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book