Počet záznamov: 1  

Vplyv emisných zdrojov Humenné - Strážske - Vranov nad Topľou na obsah rizikových látok v pôdach a pľnohospodárskych plodinách [!]

 1. Názvové údajeVplyv emisných zdrojov Humenné - Strážske - Vranov nad Topľou na obsah rizikových látok v pôdach a pľnohospodárskych plodinách [!] / Juraj Čéry ; školiteľ: Ján Tomáš
  Autor-i Čéry, Juraj ; SPUFBP02 (aut.)
  Tomáš, Ján, ; SPUFBP02 (škol.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra chémie
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah246 s. : grafy, obr., príl., tab. ; 30 cm
  PoznámkyNázov na titulnej strane uvedený s preklepom . Bibliografia s. 139-155. . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  Predmet emisie znečisťujúcich látok ťažké kovy poľnohospodárske plodiny poľnohospodárska pôda kontaminovaná pôda Humenné (Slovensko) Vranov nad Topľou (Slovensko) Strážske (Slovensko) dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Predkladaná dizertačná práca má za cieľ zhodnotiť úroveň kontaminácie pôdy a na nej dopestovanej rastlinnej produkcie z ekologického a hygienického hľadiska v Zemplínskej zaťaženej oblasti. V práci sa zameriavame na metalickú záťaž, ktorá je indikátorom zraniteľnosti pôd, čo výrazne vplýva na kvalitu dopestovanej rastlinnej produkcie v sledovanej oblasti. Ďalej sme našu pozornosť zamerali na zistenia dôležitých premenných a ich korelačných vzťahov, ktoré určujú a ovplyvňujú stupeň kontaminácie v monitorovanej oblasti. Sledované pozemky sme lokalizovali pomocou GPS. Na nich sme následne vykonali bodový odber pôdnych a rastlinných vzoriek z rovnakých odberných miest a následne sme ich podrobili analýze metódou absorpčnej spektrometrie. Spektrometricky stanovené koncentrácie ťažkých kovov sme hodnotili podľa v súčasnosti platnej legislatívy na Slovensku. Pôdna reakcia a jej vývoj indikuje pozvoľný trend acidifikácie skúmaných pôd v danom regióne. Získané výsledky poukazujú na vysokú variabilitu sledovaných premenných v rámci jednotlivých pozemkov, čo upriamuje našu pozornosť na rôznorodosť zdrojov kontaminácie. Vo všeobecnosti sa nám potvrdila vysoká preukaznosť Cd a Pb v skúmanej zaťaženej oblasti, či už pôdy, alebo rastlinného materiálu a to celoplošne. U ostatných ťažkých kovoch sa úroveň zvýšenej kontaminácie prejavila len bodovo. Získané výsledky je možné využiť v rámci poznania úrovne kontaminácie zo zameraním sa na precízne poľnohospodárstvo
  Autorský abstrakt: The aim of this introduced dissertation work was to evaluate the level of contamination of soil and plant material that has been grown on identical places in Zemplínska overloaded area from ecological and hygienic point of view. Our work was focused on metallic loading that is an indicator of soil vulnerability, what highly could have affected the quality of grown vegetable production in explored area. Further attention in monitored area we have directed at important assignments and their correlation relations that are able to significantly determine and affect contamination. Key fields were localized by GPS method. Soil and plant samples were taken by defined procedure from identical places and both of them were determined with analytical ending of atomic absorption spectrometry. Our gained concentrations what we have determined spectrophotometrically were processed and evaluated according to particular valid legislative norms present in Slovakia. Soil reaction and its development indicates gradual tendency of soil acidification in whole of observed area. Gained results showed the high variability of focused factors in range of key fields, what indicates the diversity of sources of contamination. In general, the strong significance of Cd and Pb has been confirmed in explored polluted area in case of soil and plant material, and it happened in full-area. The level of other heavy metals has been manifested by overloaded contamination only on one of observed exact site. The obtained results could have been used for knowledge of level of pollution that enables its using in the system of precise agriculture
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70324KnižnicaSkladlen prezenčne