Počet záznamov: 1  

Štúdium mikroskopických húb rodov Alternaria a Fusarium a ich toxických metabolitov na pšenici (Triticum aestivum L.)

 1. Názvové údajeŠtúdium mikroskopických húb rodov Alternaria a Fusarium a ich toxických metabolitov na pšenici (Triticum aestivum L.) / Zuzana Mašková ; školiteľ: Dana Tančinová ; konzultant: Roman Labuda
  Autor-i Mašková, Zuzana, ; SPUFBP06 (aut.)
  Tančinová, Dana, ; SPUFBP06 (škol.)
  Labuda, Roman (škol.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra mikrobiológie
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah165 s., [30] s. príl. : obr., tab. ; 30 cm
  PoznámkyBibliografia s. 139-164 . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  Predmet alternáriové mykotoxíny Fusarium mykotoxíny metabolity pšeničné zrno kontaminácia dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Cieľom dizertačnej práce bolo sledovať endogénnu a exogénnu mykobiotu pšeničných zŕn (Triticum aestivum L.) slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne druhy rodov Alternaria a Fusarium. Súčasťou práce boli testy izolátov na schopnosť produkcie mykotoxínov (TLC – tenkovrstvová chromatografia, HPLC – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia), odhad potenciálneho rizika kontaminácie pšeničných zŕn mykotoxínmi a stanovenia vybraných mykotoxínov priamo vo vzorkách (ELISA – enzýmová imunologická metóda). Na analýzu povrchovej mykocenózy a mykocenózy šrotovaného zrna bola použitá platňová zrieďovacia metóda, endogénna mykocenóza bola sledovaná metódou priameho ukladania povrchovo vysterilizovaných pšeničných zŕn na agarové platne. V sledovaných rokoch 2006, 2007 a 2008 bola preukázaná vysoká frekvencia výskytu (FV) izolátov rodov Alternaria (100 %, 96,7 %, 100 %) a Fusarium (85,7 %, 86,7 %, 95,2 %). Priemerná relatívna denzita (RD) rodov dosahovala v sledovaných rokoch hodnoty 62,2 %, 63,0 %, 51,3 % (Alternaria) a 3,8 %, 4,2 %, 3,7 % (Fusarium). V rámci rodu Alternaria boli izolované skupiny A. alternata, A. arborescens, A. infectoria a A. tenuissima, pričom najvyššia FV a RD boli zaznamenané u skupín A. infectoria a A. tenuissima. V rámci rodu Fusarium boli izolované druhy F. acuminatum, F. avenaceum, F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. langsethiae, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. sambucinum, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. subglutinans, F. tricinctum a F. verticillioides. S najvyššou FV a RD boli detegované druhy F. avenaceum, F. graminearum a F. poae (uvedené v abecednom poradí). Izoláty rodu Alternaria, s výnimkou izolátov A. infectoria, prejavili vysoký potenciál produkcie altenuénu, alternáriolu a alteráriolu monometyléteru. Na separáciu izolátov skupín A. alternata, A. arborescens a A. tenuissima od izolátov skupiny A. infectoria bola vypracovaná zjednodušená metóda, ktorá spočíva v použití selektívneho média s obsahom cykloheximidu. Izoláty rodu Fusarium podľa svojej toxikologickej špecifity prejavili schopnosť produkcie aurofuzarínu, beauvericínu, enniatínov, equisetínu, fumonizínov, chlamydosporolu, moniliformínu, trichotecénov a zearalenonov. Prítomnosť deoxynivalenolu, fumonizínov a T-2 toxínu bola ELISA metódou potvrdená aj priamo vo vybraných vzorkách pšenice
  Autorský abstrakt: The aim of this study was to analyze endogenous and superficial mycobiota of Slovak wheat grains (Triticum aestivum L.), with focus on potentially toxinogenic genera Alternaria and Fusarium. Another part of the work was to monitor isolates for ability to produce mycotoxins (TLC – Thin layer chromatography, HPLC – High performance liquid chromatography), to estimate a potential contamination risk of wheat grain by mycotoxins and to determinate selected mycotoxins directly in wheat samples (ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay). For determination of superficial mycobiota and mycobiota of crushed grains was used plate dilution method and endogenous mycobiota was determined by means of direct method of storing superficially sterilized wheat grains on agar plates. In years 2006, 2007 and 2008 was demonstrated high isolation frequency (IF) of Alternaria sp. (100 %, 96.7 %, 100 %) and Fusarium sp. isolates (85.7 %, 86.7 %, 95.2 %). Relative density (RD) of the genera averaged out 62.2 %, 63.0 %, 51.3 % (Alternaria) and 3.8 %, 4.2 %, 3.7 % (Fusarium). Within the genus Alternaria were analysed A. alternata, A. arborescens, A. infectoria a A. tenuissima species-groups and A. infectoria a A. tenuissima species-groups reached the highest IF and RD. Spectrum of Fusarium isolates consisted of F. acuminatum, F. avenaceum, F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. langsethiae, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. sambucinum, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. subglutinans, F. tricinctum and F. verticillioides species. F. avenaceum, F. graminearum and F. poae isolates (listed in alphabetic order) were detected with the highest IF and RD. Tested strains of Alternaria genus, excepting A. infectoria strains, showed high potention to produce altenuen, alternariol and alternariol monomethylether. New simplified method of separation A. infectoria species-group from A. alternata, A. arborescens and A. tenuissima species-groups was elaborated. The method consists in application of selective media with cycloheximide. Fusarium sp. strains demonstrated, according to toxicology specificity, ability to produce aurofusarine, beauvericine, enniatins, equisetin, fumonisins, chlamydosporol, moniliformine, trichothecenes and zearalenones. Occurrence of deoxynivalenol, fumonisins and T-2 toxin was by means of ELISA method confirmed directly in tested wheat samples
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  URL http://cms.uniag.sk/Groups/veda-a-vyskum/doktorandi/autoreferaty-dizertacnych-prac-od-r-2009/zuzana-maskova.pdf ezp_hlavny_text
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70327KnižnicaSkladlen prezenčne