Počet záznamov: 1  

Slovenský biografický slovník

  1. Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). Zv. 4 M - Q M - Q. -- Martin : Matica slovenská, 1990. -- 562 s. : 40 s. obr. príl. slovníky biografické * životopisy slovenské r. 833-1990

Počet záznamov: 1