Počet záznamov: 1  

Lesné hospodárstvo v Slovenskej republike za rok 1994

  1. Lesné hospodárstvo v Slovenskej republike za rok 1994. -- Bratislava : Štatistický úrad SR, 1995. -- 67 s. : 21 tab. -- (Štatistické čísla a grafy - Les, č. 66/1995). hospodárstvo lesné * štatistika lesnícka

Počet záznamov: 1