Počet záznamov: 1  

Vývoj vybraných ukazovateľov zo štvrťročných závodných výkazov SR v 4. štvrťroku 1994 a ich porovnanie s rokom 1993

  1. Vývoj vybraných ukazovateľov zo štvrťročných závodných výkazov SR v 4. štvrťroku 1994 a ich porovnanie s rokom 1993. -- Bratislava : Štatistický úrad SR, 1995. -- 3 s. : 7 tab. -- (Národné účty SR, č. 2/1995). účty národné * štatistika hospodárska

Počet záznamov: 1