Počet záznamov: 1  

Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných

  1. Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných / Andrej Pinkava ; školiteľ Roman Gálik. -- 2016. -- 70 s. : ilustr., príl., tab. ; 30 cm. -- Diplomová práca (Ing.). - Katedra Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre. -- Bibliografia s. 59-61. -- Resumé anglicky, slovensky. http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24300 ošípané * ustajnenie zvierat * kŕmenie zvierat * hluk * akustické emisie * meranie hluku * poľnohospodárske družstvá * Hlohovec (Slovensko) * Nové Sady (Slovensko) * diplomové práce