Počet záznamov: 1  

Management

  1. KREITNER, Robert. Management. 4th ed. Boston : Houghton Mifflin Company, 1989. xxvi, 811 s. ISBN 0-395-38106-1.

Počet záznamov: 1