Počet záznamov: 1  

Drsnostné a odporové vzťahy v aluviálnych korytách

  1. HOLUBOVÁ, Katarína. Drsnostné a odporové vzťahy v aluviálnych korytách. Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1992. 73 s.

Počet záznamov: 1