Počet záznamov: 1  

O tajomstvách a Zjavení

  1. KOREC, Ján Chryzostom. O tajomstvách a Zjavení. Bratislava : LÚČ, 1993. 145 s. ISBN 80-7114-098-8.

Počet záznamov: 1