Počet záznamov: 1  

Receptář pro elektrotechnika

  1. ŠKEŘÍK, Jan. Receptář pro elektrotechnika. 3. přeprac. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1982. 448 s.

Počet záznamov: 1