Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Akustické emisie z objektov pre chov ošípaných / Andrej Pinkava ; školiteľ Roman Gálik , 2016 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre
    http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24300 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]