Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie vplyvu vybraných faktorov na úrodu zrna kukurice siatej u SHR Lenčéš / Lukáš Lenčéš ; vedúci záverečnej práce Marek Rašovský , 2019 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Pestovanie kukurice na siláž do bioplynovej stanice v poĺnohospodárskom podniku Agropodnik Želovce s.r.o. / Patrik Mäsiar ; vedúci záverečnej práce Ladislav Illéš , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Agrotechnické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrospol - PPD Diviaky nad Nitricou / Maroš Harag ; vedúci záverečnej práce Ivan Černý , 2019 . 97 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Zhodnotenie produkcie ozimného ovsa siateho za roky 2010 - 2018 v poľnohospodárskom podniku Pick-Agrar GmbH Ottenhausen Nemecko / Michal Droppa ; školiteľ Richard Pospišil , 2019 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Tekovské Lužany / Lukáš Mališ ; vedúci diplomovej práce Jozef Žembery , 2019 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Produkcia a spotreba cukru v kontexte zdravej výživy ľudí / Marek Abrhan ; vedúci záverečnej práce Marek Rašovský , 2019 . 70 s, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Vplyv biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie kapusty repkovej pravej (Brassica napus L. var. napus) / Andrej Fogada ; vedúci záverečnej práce Dávid Ernst , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32925 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PD Horné Dubové - Naháč / Martin Sorentíny ; školiteľ Jozef Žembery , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32957 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Technológia pestovania ovsa siateho / Lenka Baranovičová ; vedúci záverečnej práce Vladimír Pačuta , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35971 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Pestovanie kukurice siatej cukrovej v podniku SLOV-MART Kátlovce / Rastislav Johanes ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31593 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]