Výsledky vyhľadávania

 1. Agrotechnické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrospol - PPD Diviaky nad Nitricou / Maroš Harag ; vedúci záverečnej práce Ivan Černý , 2019 . 97 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Pestovanie kukurice na siláž do bioplynovej stanice v poĺnohospodárskom podniku Agropodnik Želovce s.r.o. / Patrik Mäsiar ; vedúci záverečnej práce Ladislav Illéš , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Zhodnotenie produkcie ozimného ovsa siateho za roky 2010 - 2018 v poľnohospodárskom podniku Pick-Agrar GmbH Ottenhausen Nemecko / Michal Droppa ; školiteľ Richard Pospišil , 2019 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Agronomický rozbor pšenice na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany / Róbert Piroš ; vedúci záverečnej práce Vladimír Pačuta , 2018 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33107 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PD Žemberovce / Matúš Kúdela ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34855 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Agronomicko-ekonomické hodnotenie pestovania kukurice siatej v RD Cífer / Martin Fíba ; školiteľ Ladislav Illéš , 2018 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34992 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Pestovanie sóje fazuľovej na RD ŠAĽA / Zoltán Palágyi ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29747 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Agronomická analýza pestovania pšenice letnej f. ozimnej v Agrokombinát a.s. Trebišov / Matúš Čančinov ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32958 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Agronomicko-ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Ludanice za roky 2013 - 2017 / Ján Ľubomír Grznár ; školiteľ Richard Pospišil , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33194 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Produkcia kukurice siatej na siláž za roky 2014 - 2017 v podniku AGROTIP s. s r. o. Beluša / Jana Prekopová ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30494 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]