Výsledky vyhľadávania

 1. Aktivizujúce metódy výučby s použitím elektronicých pomôcok prezentovaných prostredníctvom didaktickej techniky / Ladislav Szabó ; vedúci záverečnej práce Darina Tóthová , 2019 . 48 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katerda ekonomiky FEM SPU v Nitre (v práci uvedené TF SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Zhodnotenie vývoja a efektívnosti investícií obnoviteľných zdrojov energií / Dominika Čeryová ; vedúci záverečnej práce Natália Turčeková , 2019 . 128 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Vplyv produkcie bioenergie na poľnohospodárstvo / Jaroslav Kapusta ; vedúci záverečnej práce Peter Bielik , 2018 . 96 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24978 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Change management in German municipalities of the federal state of lower saxony - an institutional-economic analysis with explicative substance / Dino André Schubert ; supervisor Daniela Hupková , 2018 . 193 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16669 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Ekonomické zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti, vo vybranom regióne SR / Simona Leššová ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Laurová , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vplyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podniku / Zuzana Tulejová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 70 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32946 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Ekonomika pestovania pšenice vo vybranom podnikateľskom subjekte / Ivan Majer ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28095 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Assets and capital structure of selected company / Marek Hudák ; supervising lecturer Natália Turčeková , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32882 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Porovnanie životnej úrovne SR s priemerom EÚ a jej najvyspelejšími štátmi / Éva Kozák ; vedúci záverečnej práce Daniela Hupková , 2018 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29917 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podniku / Bernadeta Bertičová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32939 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]