Výsledky vyhľadávania

 1. Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami / Veronika Jurášová ; vedúci záverečnej práce Daniela Hupková , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Leasing ako forma financovania / Jozef Németh ; vedúci záverečnej práce Mária Urbánová , 2018 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Meranie finančnej výkonnosti vybraného poľnohospodárskeho podniku / Alexandra Kováčiková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 62 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podniku / Veronika Melichová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 5. Štruktúra majetku a kapitálu vo vybranom podniku / Janka Čiffáryová ; vedúci bakalárskej práce Mária Urbánová , 2018 . 65 s, [21] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31527 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 6. Posúdenie finančnej situácie vybraného podniku pomocou ex-post analýzy / Petra Burianová ; vedúci záverečnej práce Mária Urbánová , 2018 . 53 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31526 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 7. Ekonomické dopady medzinárodnej migrácie v EÚ / Peter Gardian ; vedúci záverečnej práce Izabela Adamičková , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30231 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 8. Potravinová bezpečnosť Európskej únie z hľadiska kvality / Kristína Kampfová ; vedúci záverečnej práce Martin Richter , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37373 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Prevádzková páka a prosperita podniku / Barbora Kasalová ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32555 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Porovnanie životnej úrovne SR s priemerom EÚ a jej najvyspelejšími štátmi / Éva Kozák ; vedúci záverečnej práce Daniela Hupková , 2018 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29917 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha