Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku / Simona Gališinová ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajaš , 2018 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32899 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Development of agriculture in Ukraine / Maria Holinei ; supervising lecturer Zuzana Bajusová , 2018 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34024 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Ekonomika výroby mlieka vo vybranom poľnohospodárskom podniku / Zdenka Galová ; školiteľ Viktor Porhajaš , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32900 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Moderné ukazovatele hodnotenia výkonnosti vybraného podniku / Ivona Brinčíková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32940 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 5. Zhodnotenie nákladového kontrolingu vo vybranom podniku / Diana Ištvanová ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 95 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32553 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 6. Analýza vplyvu priamych zahraničných investícií na krajiny V4 / Simona Jaňáková ; vedúci záverečnej práce Mária Urbánová , 2018 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31629 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 7. Materiálne životné podmienky ako faktor kvality života / Ľudmila Holecová ; vedúci záverečnej práce Elena Hošková , 2018 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30163 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 8. Štrukturálne zmeny a dlhodobé trendy v cenách komodít / Lucia Čeryová ; vedúci diiplomovej práce Daniela Hupková , 2018 . 84 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30353 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Životná úroveň rôznych príjmových skupín domácností / Tomáš Bajan ; vedúci záverečnej práce Daniela Hupková , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30235 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Ekonomické determinanty výroby vína vo vybranom subjekte / Lívia Bieliková ; školiteľ Viktor Porhajaš , 2018 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32897 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha