Výsledky vyhľadávania

 1. Aktivizujúce metódy výučby s použitím elektronicých pomôcok prezentovaných prostredníctvom didaktickej techniky / Ladislav Szabó ; vedúci záverečnej práce Darina Tóthová , 2019 . 48 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katerda ekonomiky FEM SPU v Nitre (v práci uvedené TF SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Vplyv produkcie bioenergie na poľnohospodárstvo / Jaroslav Kapusta ; vedúci záverečnej práce Peter Bielik , 2018 . 96 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24978 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Kontroling ako nástroj riadenia poľnohospodárskeho podniku / Ľudmila Dobošová ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 195 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24974 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Banks and provision of credit in rural areas: cooperative banks - the dilemma of European supervisory regulations vs. their own business strategy / Sven Hansen ; supervisor Daniela Hupková , 2018 . 146 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7980 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Change management in German municipalities of the federal state of lower saxony - an institutional-economic analysis with explicative substance / Dino André Schubert ; supervisor Daniela Hupková , 2018 . 193 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16669 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov - príjmy a výdaje obyvateľstva vo vybranom regióne Slovenska / Denisa Bacharová ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Laurová , 2018 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29812 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku / Radmila Závodyová ; vedúci záverečnej práce Natália Turčeková , 2018 . 63 s, [7] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30426 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Metódy merania výkonnosti podniku / Nikoleta Valachová ; vedúci záverečnej práce Natália Turčeková , 2018 . 77 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30425 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov a ich dopad na ekonomiku SR / Andrea Turanovičová ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Laurová , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29810 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podniku / Zuzana Tulejová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 70 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32946 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]