Výsledky vyhľadávania

 1. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi v stravovacích zariadeniach / Martina Sláviková ; školiteľ Anna Báreková , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30374 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou / Martin Zmrazek ; vedúci záverečnej práce Lucia Tátošová , 2018 . 94 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31662 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie environmentálnych rizík / Jakub Kočica , 2018 . 107 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Komplexné riešenie nakladania s odpadmi pre vybranú samosprávu / Lucia Miartanová ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30775 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v spoločnosti DANFOSS Power Solutions a. s. Považská Bystrica / Radoslav Krajčír ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková , 2018 . 50 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31699 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Duslo, a. s. ako významný producent odpadu v okrese Šaľa / Dominika Vörösová ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková ; konzultant Michal Mako , 2018 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30375 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve / Patrik Herda ; vedúci záverečnej práce Lucia Tátošová , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31077 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy / Miriam Moricová ; vedúci záverečnej práce Jozef Halva , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33045 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Možnosti spracovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov / Ján Lendacký ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30523 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Hodnotenie vplyvov environmentálnych záťaží na životné prostredie / Natália Botková ; vedúci diplomovej práce Klaudia Halászová , 2018 . 95 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31339 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]