Výsledky vyhľadávania

 1. Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie environmentálnych rizík / Jakub Kočica , 2018 . 107 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Duslo, a. s. ako významný producent odpadu v okrese Šaľa / Dominika Vörösová ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková ; konzultant Michal Mako , 2018 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30375 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES / Dávid Dežerický ; vedúci záverečnej práce Jozef Streďanský , 2018 . 42 s, [17] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30995 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Krajinnoekologická analýza vybraného územia v prostredí geografických informačných systémov / Katarína Bakalárová ; vedúci záverečnej práce Mária Tárniková , 2018 . 46 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27014 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi v stravovacích zariadeniach / Martina Sláviková ; školiteľ Anna Báreková , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30374 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve / Patrik Herda ; vedúci záverečnej práce Lucia Tátošová , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31077 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy / Miriam Moricová ; vedúci záverečnej práce Jozef Halva , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33045 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Triedený zber komunálnych odpadov a jeho vplyv na množstvo skládkovaných odpadov / Michaela Jánošová ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková , 2018 . 60 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30373 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Možnosti spracovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov / Ján Lendacký ; vedúci záverečnej práce Anna Báreková , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30523 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Nové Zámky / Ján Schvarcz ; vedúci záverečnej práce Lucia Tátošová , 2018 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31663 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]