Výsledky vyhľadávania

 1. Výživa atlétov ako druh diferencovanej výživy / Jana Beláňová ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Jedlička , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35340 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Riadenie archivačného potenciálu vína prostredníctvom technologických postupov a režimu sírenia / Jakub Achberger ; vedúci záverečnej práce Štefan Ailer , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v bakalárskej práci nesprávne uvedené FBP SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33053 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Modely teplotných súm pre vývoj najvýznamnejších škodcov v intenzívnej ovocnej výsadbe / Ján Mezey , 2018 . 192 s, [24] s . Habilitačná práca (Doc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Sledovanie efektov foliárnej aplikácie anorganických hnojív na báze polysulfidickej síry na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav viniča hroznorodého / Dominika Konyariková ; vedúci záverečnej práce Štefan Ailer , 2018 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30329 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Priebeh zmien obsahu vybraných látok v hrozne odrôd Frankovka modrá a Cabernet Sauvignon počas dozrievania / Terézia Kamasová ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér , 2018 . 54 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34104 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Priebeh zmien obsahu vybraných látok v hrozne viniča hroznorodého v biodynamickom systéme pestovania / Veronika Ďurechová ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér , 2018 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31383 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 7. Výroba odrodového vína Alibernet a zhodnotenie jeho vybraných vlastností / Katarína Fraňová ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér ; konzultant diplomovej práce Jozef Mikuš , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34106 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Vplyv rôznych kmeňov vínnych kvasiniek na priebeh kvasenia a kvalitu vína / Jaroslav Šuchma ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér , 2018 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31386 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv kombajnového zberu hrozna na kvalitu vína / Martin Belica, vedúci záverečnej práce Slavko Bernáth , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33092 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Návrh technologického vybavenia rodinného vinárstva MeCaBu / Tibor Zubnár ; školiteľ Eduard Pintér , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33636 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]