Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment prísunu a výdaja kalórií pri zážitkovej enogastronómii / Frederika Lešková ; vedúci záverečnej práce Štefan Ailer , 2019 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v práci uvedené FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Riadenie archivačného potenciálu vína prostredníctvom technologických postupov a režimu sírenia / Jakub Achberger ; vedúci záverečnej práce Štefan Ailer , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v bakalárskej práci nesprávne uvedené FBP SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33053 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Priebeh zmien obsahu vybraných látok v hrozne viniča hroznorodého v biodynamickom systéme pestovania / Veronika Ďurechová ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér , 2018 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31383 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Dynamika sedimentácie kalov jablčnej šťavy / Martin Nagy ; vedúci záverečnej práce Ján Mezey , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31535 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Výroba odrodového vína Alibernet a zhodnotenie jeho vybraných vlastností / Katarína Fraňová ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér ; konzultant diplomovej práce Jozef Mikuš , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34106 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 6. Výroba fortifikovaného vína typu Portské / Matej Uherčík ; vedúci záverečnej práce Eduard Pintér , 2018 . 68 s, [2] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34105 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Dynamika sedimentácie kalov jablčnej šťavy / Klaudia Britková ; vedúci záverečnej práce Ján Mezey , 2018 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vplyv kombajnového zberu hrozna na kvalitu vína / Martin Belica, vedúci záverečnej práce Slavko Bernáth , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33092 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Sledovanie efektov foliárnej aplikácie anorganických hnojív na báze polysulfidickej síry na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav viniča hroznorodého / Dominika Konyariková ; vedúci záverečnej práce Štefan Ailer , 2018 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30329 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Výživa atlétov ako druh diferencovanej výživy / Jana Beláňová ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Jedlička , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35340 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]