Výsledky vyhľadávania

 1. Okrasná záhrada : práce podľa mesiacov / Lucia Harničárová, Ivan Hričovský . Bratislava :  Plat4M Books , 2017 . 143 s . ISBN 978-80-89642-42-7 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

 2. Ovocná záhrada : práce podľa mesiacov / Ivan Hričovský, Lucia Harničárová, Boris Horák . Bratislava :  Plat4M Books , 2016 . 109 s . ISBN 978-80-89642-35-9 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

 3. Rok v ovocnej záhrade : + biologická ochrana / Ivan Hričovský, Martin Durec, Zoltán Tamašek . Bratislava :  Plat4M Books , 2016 . 171 s . ISBN 978-80-89642-13-7 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 4. Osvedčené rady do záhrady : 265 otázok a odpovedí z najnavštevovanejšieho slovenského profilu na Facebooku Rady do záhrady profesor Hričovský o prácach v ovocnej, zeleninovej a okrasnej záhrade a vo vinohrade / Ivan Hričovský, [zostavovateľ] Boris Horák a kolektív autorov . Bratislava :  Plat4M Books , 2015 . 231 s . ISBN 978-80-89642-24-3 . [4, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]

 5. Záhrada pre úžitok : ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo / Ivan Hričovský, Magdaléna Valšíková, Štefan Hronský . Bratislava :  Plat4M Books , 2013 . 179 s . ISBN 978-80-89642-08-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 6. Rok v ovocnej záhrade / Ivan Hričovský, Martin Durec . Bratislava :  Plat4M Books , 2013 . 160 s . ISBN 978-80-89642-02-1 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]

 7. Starostlivosť o pôdu a vodu pri pestovaní jabloní a hrušiek / Ján Hríbik, Ľubomír Hanisko, Ivan Hričovský . Bratislava :  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , 2010 . 139 s . ISBN 978-80-89128-81-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 8. Súčasný stav a perspektívy pestovania menej známych ovocných druhov na Slovensku / Mário Kajsík ; vedúci práce: Ivan Hričovský . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 87 s, [22] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Pomológia. [3. diel], Odrody druhej polovice 20. storočia a prvých rokov 3. milénia / / Ivan Hričovský a kolektív . Bratislava :  Metro Media , 2008 . 188 s . ISBN 978-80-89327-04-1 . [6, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 2]

 10. História, súčasnosť a perspektíva ovocinárstva v Topoľčianskom regióne / Stanislava Klemanová ; vedúci diplomovej práce: Ivan Hričovský . [S.l. :  s.n.] , 2007 . 69 s, 11 príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]