Výsledky vyhľadávania

 1. Agronom : samostatná příloha časopisu Úroda . Praha :  Profi Press , 2006- . ISSN 1801-6022
  http://profipress.cz/kategorie-archivu/agronom/ .
  časopis

  časopis

 2. 2.Úroda

  Úroda : odborný časopis pro rostlinnou produkci . Praha :  Profi Press , 1968- . ISSN 0139-6013
  http://profipress.cz/kategorie-archivu/uroda/ .
  časopis

  časopis

 3. 3.Úroda

  Úroda : odborný časopis pro rostlinnou produkci . Roč. 66 , č. 7-12 Zv. 2 , 2018 . Praha :  Profi Press , 2018 . ISSN 0139-6013 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. 4.Úroda

  Úroda : odborný časopis pro rostlinnou produkci . Roč. 66 , č. 1-6 Zv. 1 , 2018 . Praha :  Profi Press , 2018 . ISSN 0139-6013 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 5. Agronom : samostatná příloha časopisu Úroda . Roč. 13 , č. 1-12 , 2018 . Praha :  Profi Press , 2018 . ISSN 1801-6022 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 6. Vplyv biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie kapusty repkovej pravej (Brassica napus L. var. napus) / Andrej Fogada ; vedúci záverečnej práce Dávid Ernst , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32925 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PD Horné Dubové - Naháč / Martin Sorentíny ; školiteľ Jozef Žembery , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32957 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Technológia pestovania hrachu siateho v poľnohospodárskom podniku Agrodružstvo TP, s. r. o. Palárikovo / Michal Samuel ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29761 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vplyv odrodovej variability na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti menej pestovaných odrôd mäty / Mária Brezániová ; vedúci záverečnej práce Ivana Mezeyová , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30550 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Produkcia kukurice siatej na siláž za roky 2014 - 2017 v podniku AGROTIP s. s r. o. Beluša / Jana Prekopová ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30494 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]