Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie produkcie ozimného ovsa siateho za roky 2010 - 2018 v poľnohospodárskom podniku Pick-Agrar GmbH Ottenhausen Nemecko / Michal Droppa ; školiteľ Richard Pospišil , 2019 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30563 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Výživa maku siateho (Papaver somniferum L.) a možnosti jej zlepšenia použitím prípravku NovaFerm Multi / Ľubomír Gall ; vedúci diplomovej práce Ladislav Ducsay , 2019 . 58 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40474 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Vplyv dávok dusíka na výšku úrody semena a odber prvkov hlavným a vedľajším zberovým produktom kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) / Patrik Chmelík ; vedúci práce Mária Vicianová , 2019 . 80 s, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40058 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Vplyv rôznych foriem dusíkatej výživy na úrodu plodov jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.) / Erik Frolkovič ; vedúci záverečnej práce Ladislav Ducsay , 2019 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41832 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Vplyv zvyšujúcich sa dávok dusíka na výšku úrody semena kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) / Juraj Benc ; vedúci záverečnej práce Mária Vicianová , 2019 . 59 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40057 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vplyv vybraných faktorov adaptačnej stratégie na kvantitatívne parametre úrod pšenice a kukurice na úrovni osevného postupu / Dáša Rajníková ; vedúci záverečnej práce Milan Macák , 2019 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41572 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Reakcie genotypov pšenice na deficit vody / Matej Matulák ; vedúci záverečnej práce Marek Živčák , 2019 . 101 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35566 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na PD Tekovské Lužany / Lukáš Mališ ; vedúci diplomovej práce Jozef Žembery , 2019 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41274 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Pestovanie kukurice na siláž do bioplynovej stanice v poĺnohospodárskom podniku Agropodnik Želovce s.r.o. / Patrik Mäsiar ; vedúci záverečnej práce Ladislav Illéš , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39597 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Produkčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy v SR / Patrik Gubáň ; vedúci záverečnej práce Pavol Bielek , 2019 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha