Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Raps

  Raps : Die Fachzeitschrift für den Anbauer vo Öl- und Eiweisspflanzen . 21 , 1-4 , 2003 . Gelsenkirchen : Verlag Th. Mann GmbH & Co. KG . ISSN 0724-4606 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. Prípravky na ochranu rastlín 2018 . České Budějovice :  Kurent , 2018 . 280 s . ISBN 978-80-87111-69-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 3. Zhodnotenie nutričného a technologického profilu menej známych druhov olejnín / Ingrida Timárová ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová , 2018 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30126 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Genomická charakteristika Slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) / Peter Magura ; vedúci záverečnej práce Martin Vivodík , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29758 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Competitiveness of Slovak agriculture with a focus on cereals and oilseeds / Michal Biskorovajný ; supervising lecturer Ján Pokrivčák , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vplyv výroby biopalív na štruktúru agrárneho obchodu / Róbert Bors ; vedúci záverečnej práce Miroslava Rajčániová , 2018 . 86 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33467 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Ekonomické determinanty výroby olejnín vo vybranom podniku / Dominika Dadejová ; školiteľ Viktor Porhajaš , 2018 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32898 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Vývoj na trhu s vybranými komoditami / Martin Beránek ; vedúci záverečnej práce Martin Richter , 2018 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31054 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Prosperující olejniny 2018 [elektronický zdroj] : sborník konference s mezinárodní účastí, 4. 12. 2018 Nové Strašecí, 5. 12. 2018 Větrný Jeníkov, 6. 12. 2018 Lázně Skalka / [kolektiv autorů] . Praha :  Česká zemědělská univerzita , 2018 . 1 CD-ROM (184 s) . ISBN 978-80-213-2906-5 . [1, z toho voľných 1]
 10. Rizikové prvky vo vzťahu k obsahu polyfenolických látok v olejninách : vedecká monografia / Ľuboš Harangozo . Český Těšín :  2 THETA , 2018 . 140 s . ISBN 978-80-86380-96-4 . [5, z toho voľných 5]