Výsledky vyhľadávania

 1. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku / Ľuboš Elexa, Petra Gundová . Banská Bystrica :  Belianum , 2019 . 138 s . ISBN 978-80-557-1538-4 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 2. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 303 s . ISBN 978-80-571-0010-2 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 3. Podnikové prostředí : základ pro strategické řízení a rozhodování / Jarmila Straková . Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk , 2019 . 220 s . ISBN 978-80-7380-755-9 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 4. Metody oceňování podniku : proces ocenění, základní metody a postupy / Miloš Mařík a kolektiv . Praha :  Ekopress , 2018 . 551 s . ISBN 978-80-87865-38-5 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]
  kniha

  kniha

 5. Psychologické determinanty pracovného výkonu / Stanislava Šumichrastová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30528 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Bezpečnostná politika podniku / Simona Jančušková ; školiteľ Roderik Virágh , 2018 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32618 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Eva Gabriela Medveďová ; vedúci záverečnej práce Iveta Košovská , 2018 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31998 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Využitie trendu cloud systémov v prostredí malých a stredných podnikov / Juraj Gašparík ; vedúci záverečnej práce Peter Polakovič , 2018 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27625 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Náklady a výnosy v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu / Nikola Kamencayová ; vedúci záverečnej práce Ivana Váryová , 2018 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32316 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Motivácia zamestnancov v spoločnosti a návrhy na jej zlepšenie / Simona Grochalová ; vedúci záverečnej práce Veronika Hrdá , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31218 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha