Výsledky vyhľadávania

  1. Zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej vo firme Granelam a. s. Ostrov za roky 2014 až 2017 / Lukáš Kovár ; školiteľ Richard Pospišil , 2018 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32730 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Bilancia živín v poľnohospodárskom podniku SHR Ing. Igora Štarkeho so sídlom v Plavých Vozokanoch / Igor Štarke ; vedúci záverečnej práce Pavol Slamka , 2018 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31214 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Analýza výživy kráv bez trhovej produkcie mlieka / Šimon Vaško ; vedúci záverečnej práce Milan Šimko , 2018 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29418 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Optimalizácia hnojenia poľných plodín a bilancia živín v poľnohospodárskom podniku NOP, a.s / Miroslav Vidňanský ; vedúci záverečnej práce Pavol Slamka , 2018 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31246 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Information systems and accounting : support for management of agricultural enterprises in conditions of the Slovak Republic / Anna Látečková, Vladimír Bolek . Praha :  Wolters Kluwer ČR , 2018 . 127 s . ISBN 978-80-7598-000-7 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Agronomická analýza pestovania pšenice letnej f. ozimnej v Agrokombinát a.s. Trebišov / Matúš Čančinov ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32958 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania slnečnice ročnej v podniku Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. / Patrik Ferus ; školiteľ Ladislav Illéš , 2018 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35732 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Využitie produkčného potenciálu výrobného územia Agrozel Dolná Streda s. r. o. v podmienkach PRV 2014-2020 / Marek Dovičič ; školiteľ Milan Macák , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31882 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Produkcia kukurice siatej na siláž za roky 2014 - 2017 v podniku AGROTIP s. s r. o. Beluša / Jana Prekopová ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30494 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej u SHR v Tekovskom Hrádku / Tibor Nagy ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30351 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]