Výsledky vyhľadávania

 1. Krásy Slovenska : plnofarebný časopis o prírode, turistike, pamiatkach, horolezectve a cestovnom ruchu na Slovensku . Bratislava :  Dajama , 1921- . ISSN 0323-0643 . http://www.krasy-slovenska.eu/ .
  časopis

  časopis


 2. časopis

  časopis


 3. Analýza plemien koní využívaných vo westernovom športe na Slovensku / Ľubomír Urban ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 51 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33281 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Analýza chovu koní na Slovensku v období rokov 2015 - 2017 / Nikoleta Vančová ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33230 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Analýza chovu psov v interiéri / Lucia Čabová ; vedúci záverečnej práce Slavomír Mindek , 2018 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36032 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Hodnotenie obtiažnosti pôrodov slovenského strakatého plemena / Barbora Balážová ; vedúci záverečnej práce Juraj Candrák , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29924 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Hodnotenie ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a počtu somatických buniek slovenského strakatého plemena / Daša Lukáčová ; vedúci diplomovej práce Juraj Candrák , 2018 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29925 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zhodnotenie výskytu ochorení močopohlavného ústrojenstva u mačiek v SR / Michaela Miadoková ; vedúci záverečnej práce Jana Hanusová , 2018 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29431 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Analýza chladnokrvných koní na Slovensku v rokoch 2000 - 2017 / Karina Tóthová ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 45 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33283 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Vývoj indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia vo vybranom regióne SR / Peter Pelech ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik , 2018 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]