Výsledky vyhľadávania

 1. Mzdy profesionálne : pracovnoprávne vzťahy / Iveta Matlovičová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 804 s . ISBN 978-80-571-0006-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 2. Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link / Soňa Felšöciová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 93 s . ISBN 978-80-552-1975-2 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 3. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 59 s . ISBN 978-80-89965-14-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 4. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 71 s . ISBN 978-80-89965-15-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 5. Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam / Jana Kopčeková, Martina Gažarová, Peter Chlebo . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 91 s . ISBN 978-80-552-1962-2 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]
 6. Krásy Slovenska : plnofarebný časopis o prírode, turistike, pamiatkach, horolezectve a cestovnom ruchu na Slovensku . Bratislava :  Dajama , 1921- . ISSN 0323-0643
  http://www.krasy-slovenska.eu/ .
  časopis

  časopis

 7. Hospodárenie poľnohospodárskych podnikov v SR v roku 2017 : výsledky výberového zisťovania Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva SR / [za autorský kolektív Elena Šípová] . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2019 . 59 s . ISBN 978-80-8058-630-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Landscape considerations in spatial planning / Ingrid Belčáková ... [et al.] . Bratislava :  Veda , 2019 . 167 s . ISBN 978-80-224-1695-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 9. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí / Paulína Stachová, Janka Kottulová, Lucia Paškrtová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 288 s . ISBN 978-80-571-0012-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha