Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam / Jana Kopčeková, Martina Gažarová, Peter Chlebo . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 91 s . ISBN 978-80-552-1962-2 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]
 2. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl / Marcela Bieliková . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 59 s . ISBN 978-80-89965-14-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 3. Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link / Soňa Felšöciová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 93 s . ISBN 978-80-552-1975-2 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 4. Hospodárenie poľnohospodárskych podnikov v SR v roku 2017 : výsledky výberového zisťovania Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva SR / [za autorský kolektív Elena Šípová] . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2019 . 59 s . ISBN 978-80-8058-630-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Mzdy profesionálne : pracovnoprávne vzťahy / Iveta Matlovičová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 804 s . ISBN 978-80-571-0006-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 6. Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí / Paulína Stachová, Janka Kottulová, Lucia Paškrtová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 288 s . ISBN 978-80-571-0012-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 7. Landscape considerations in spatial planning / Ingrid Belčáková ... [et al.] . Bratislava :  Veda , 2019 . 167 s . ISBN 978-80-224-1695-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 8. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová . Bratislava :  Centrum vedecko-technických informácií SR , 2019 . 71 s . ISBN 978-80-89965-15-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 9. Moderné nástroje finančno-ekonomického riadenia poľnohospodárskych podnikov / Ľudmila Dobošová, Ľubomír Gurčík . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 132 s . ISBN 978-80-552-1999-8 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 10. Eurokompas : časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch . Bratislava :  Úrad vlády Slovenskej republiky , 2006- . ISSN 2453-899X
  Od roku 2016- Roky 2007-2014 .
  časopis

  časopis