Výsledky vyhľadávania

 1. časopis

  časopis


 2. Krásy Slovenska : plnofarebný časopis o prírode, turistike, pamiatkach, horolezectve a cestovnom ruchu na Slovensku . Bratislava :  Dajama , 1921- . ISSN 0323-0643 . http://www.krasy-slovenska.eu/ .
  časopis

  časopis


 3. Mzdy profesionálne : pracovnoprávne vzťahy / Iveta Matlovičová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 804 s . ISBN 978-80-571-0006-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 4. Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam / Jana Kopčeková, Martina Gažarová, Peter Chlebo . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 91 s . ISBN 978-80-552-1962-2 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]

 5. Analýza plemien koní využívaných vo westernovom športe na Slovensku / Ľubomír Urban ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 51 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33281 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Analýza chovu koní na Slovensku v období rokov 2015 - 2017 / Nikoleta Vančová ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33230 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Analýza chovu psov v interiéri / Lucia Čabová ; vedúci záverečnej práce Slavomír Mindek , 2018 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36032 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zhodnotenie výskytu ochorení močopohlavného ústrojenstva u mačiek v SR / Michaela Miadoková ; vedúci záverečnej práce Jana Hanusová , 2018 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29431 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Analýza chladnokrvných koní na Slovensku v rokoch 2000 - 2017 / Karina Tóthová ; vedúci záverečnej práce Marko Halo , 2018 . 45 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33283 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Vývoj indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia vo vybranom regióne SR / Peter Pelech ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik , 2018 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]