Výsledky vyhľadávania

 1. Systém merania a zlepšovania výkonnosti podnikových procesov vo vybranej spoločnosti / Mária Kecskés Mráziková ; školiteľ Zuzana Kapsdorferová , 2019 . 138 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Účinnosť budovania systémov manažérstva kvality a ich dopad na podnikovú výkonnosť / Petronela Tarinová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapsdorferová , 2019 . 126 s, [6] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Využívanie odborného poľnohospodárskeho poradenstva pri zlepšovaní znalostných a inovačných systémov / Jozef Košuda ; školiteľ Mária Kadlečíková , 2019 . 199 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Získavanie a výber zamestnancov v organizácii / Kristína Ácsová ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29960 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti / Tatiana Kukučková ; vedúci záverečnej práce Drahoslav Lančarič , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29914 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Podniková kultúra vo vybranom podniku / Martina Zajíčková ; vedúci záverečnej práce Mária Dobišová , 2018 . 50 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33109 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti / Diana Pindešová ; vedúci záverečnej práce Drahoslav Lančarič , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29915 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku / Bianka Bajiová ; vedúci záverečnej práce Alexandra Filová , 2018 . 48 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31584 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Assessment centrá ako spoľahlivá metóda výberu ľudí / Barbora Lieskovcová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Lušňáková ; konzultant Katarína Szakácsová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31721 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Hodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podniku / Kristína Mesárošová ; vedúci záverečnej práce Iveta Ubrežiová , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37413 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]