Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie systému riadenia vzťahov s občanmi (Citizen Relationship Management - CiRM) vo vybraných samosprávach v SR / Dana Hruškovicová ; vedúci záverečnej práce Kamila Moravčíková , 2018 . 92 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30920 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Postavenie vidieckych žien a ich vplyv na rast ekonomiky vidieka SR / Silvia Jacková ; vedúci záverečnej práce Mária Kadlečíková , 2018 . 165 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24977 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Celostná kompetentnosť manažérov vo vybranom odvetví agrosektoru / Zuzana Brúnaiová ; vedúci dizertačnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 153 s, [15] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24973 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku / Bianka Bajiová ; vedúci záverečnej práce Alexandra Filová , 2018 . 48 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31584 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Postavenie nekalej súťaže ako súčasti hospodárskej súťaže SR / Mária Dobišová ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 42 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37192 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Zhodnotenie úrovne systému riadenia vo vybranom podniku / Soňa Sýkorová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapsdorferová , 2018 . 60 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30156 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Assessment centrá ako spoľahlivá metóda výberu ľudí / Barbora Lieskovcová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Lušňáková ; konzultant Katarína Szakácsová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31721 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Podnikanie formou rodinného podniku / Ingrid Schwarzová ; vedúci záverečnej práce Mária Dobišová , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29838 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Získavanie a výber zamestnancov v organizácii / Kristína Ácsová ; vedúci záverečnej práce Mária Šajbidorová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29960 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Asertivita a riešenie konfliktov na pracovisku / Tatiana Polyáková ; vedúci záverečnej práce Veronika Hrdá , 2018 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31225 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]