Výsledky vyhľadávania

 1. Rastúci význam frančízy ako jednej z foriem maloobchodného predaja / Veronika Mikušíncová ; vedúci bakalárskej práce Ľubica Kubicová , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31314 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Nové formy komunikácie luxusných značiek / Mária Galabová ; vedúci záverečnej práce Ľudmila Nagyová , 2018 . 117 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30285 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Intercultural studies of effective online advertising in the segment of life-style food products / Andrej Šulaj ; supervising lecturer Elena Horská , 2018 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Behavioral approach to consumer behavior on the food market / Miroslav Katina ; supervising lecturer Ľudmila Nagyová ; consultant Jana Rybanská , 2018 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Emocionálne apely ako faktory vedúce k impulzívnemu nakupovaniu / Barbora Masaryková ; vedúci záverečnej práce Ľudmila Nagyová , 2018 . 108 s, [4] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30286 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu / Patrik Mazan ; vedúci bakalárskej práce Ľubomíra Moravcová , 2018 . 109 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31345 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Corporate social responsibility and its perception in selected small and medium sized enterprises in Slovakia and Russia / Pavol Grman ; supervising lecturer Iveta Ubrežiová ; consultant Snezhanna Guziy , 2017 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25960 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Event marketing ako forma rozvoja cestovného ruchu vo vybranom meste / Róberta Kvasňovská ; vedúci záverečnej práce Johana Paluchová , 2017 . 76 s, [13] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU V Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29283 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Vnímanie vizuálnych aspektov spotrebiteľmi vo vybranom reštauračnom zariadení / Liliana Kuťková ; vedúci záverečnej práce Johana Paluchová , 2017 . 96 s, [23] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29282 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Preferencie spotrebiteľov pri kúpe vybraných druhov potravín / Ján Kováč ; vedúci diplomovej práce Ľubica Kubicová , 2017 . 89 s, [6] s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27852 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]