Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj ekonomickej efektívnosti pestovania pšenice v podmienkach SR / Anna Trubačová .
  In: Agromagazín. -- ISSN 1335-2261. -- Roč. 22, č. 5 (2020), s. 12, 14 .
  článok

  článok

 2. Ekonomická efektívnosť podniku a možnosti jeho ďalšieho vývoja / Lukáš Hrubják ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2019 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39096 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej spoločnosti / Romana Majlingová ; vedúci záverečnej práce Renáta Krajčírová , 2019 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=39047 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Optimalizácia nákladov vo vybranom podniku / Matúš Mrva ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajaš , 2019 . 73 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40954 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Kalkulačný systém vybraného podnikateľského subjektu / Kristína Holienková ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2019 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33852 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Analýza podnikateľských aktivít vo vybranom podniku / Bianka Andóová ; vedúci záverečnej práce Eva Bieleková , 2019 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEMS PU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33462 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Barbora Rohová ; vedúci záverečnej práce Emília Škorecová , 2019 . 67 s, [27] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38954 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Terézia Rezáková ; vedúci záverečnej práce Emília Škorecová , 2019 . 59 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38953 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby vo vybranom agrosubjekte / Nikoleta Babošová ; vedúci záverečnej práce Jana Kozáková , 2019 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35654 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Ekonomické zhodnotenie výroby olejnín vo vybranom podniku / Diana Žáková ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajaš , 2019 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40895 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]