Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I / Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2019 . 303 s . ISBN 978-80-571-0010-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]
 2. Mikroekonómia : oligopoly a regulované monopoly / Eleonora Fendeková, Michal Fendek . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2018 . 230 s . ISBN 978-80-8168-765-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 3. Podniková ekonomika - klíčové oblasti : [řízení nákladů a nákladové funkce, cash flow, financování podniku a finanční analýza, investiční činnost, management nákupu a strategický nákup, inovační a projektová činnost, kooperace a outsourcing, případové studie] / Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková . Praha :  Grada , 2018 . 255 s . ISBN 978-80-271-0689-9 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 4. Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Martina Baková ; vedúci záverečnej práce Emília Škorecová , 2018 . 67 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32645 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Vplyv nákladov a výnosov na výsledok hospodárenia vybraného podniku / Zuzana Tulejová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 70 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32946 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vplyv reklamy na rast ekonomiky / Patrik Groma ; vedúca dizertačnej práce Ľudmila Nagyová , 2018 . 136 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20373 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Náklady a výnosy v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu / Nikola Kamencayová ; vedúci záverečnej práce Ivana Váryová , 2018 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32316 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte / Katarína Pallová ; vedúci záverečnej práce Emília Škorecová , 2018 . 54 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32648 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnosti / Martin Bezák ; vedúci záverečnej práce Renáta Krajčírová , 2018 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32705 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Introduction of a food product to the Slovak market / Olga Vorobeva ; supervising lecturer Artan Qineti , 2018 . 81 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32935 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]