Výsledky vyhľadávania

 1. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2010- . http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=126 .
  časopis

  časopis


 2. Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia / Jana Ševčíková ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2018 . 52 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Možnosti rozvoja regiónu Orava s podporou fondov EÚ / Lucia Balunová ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 89 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30802 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Possibilities of support the socio-economic integration of municipalities in Prievidza region / Branislav Baran ; supervising lecturer Marián Kováčik , 2018 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26486 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Náš vidiek : časopis Vidieckeho parlamentu na Slovensku . Banská Bystrica :  Vidiecky parlament na Slovensku , 2004- . http://www.vipa.sk/casopisy .
  časopis

  časopis


 6. Využívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj obce Opatovská Nová Ves / Patrik Péter ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33440 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územia / Karol Petrus ; vedúci záverečnej práce Janka Beresecká , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34695 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zamestnanosť ako rozvojový faktor Prešovského kraja / Alexandra Blišáková ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30679 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Podpora najmenej rozvinutých okresov v Slovenskej republike / Lenka Budincová ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2018 . 68 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30723 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny / Nina Kotvasová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30704 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]