Výsledky vyhľadávania

 1. Nitrianske noviny . Nitra :  Petit Press , 1992- . ISSN 1335-8375 .
  časopis

  časopis


 2. Možnosti rozvoja regiónu Orava s podporou fondov EÚ / Lucia Balunová ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 89 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30802 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Nové prístupy v regionálnej politike so zameraním na zaostalé regióny / Nina Kotvasová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2018 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30704 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj okresu Prievidza / Katarína Minichová ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30817 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Využívanie finančnej podpory EÚ vo vybranom území Nitrianskeho regiónu / Denis Moravčík ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37312 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Využívanie podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ v Banskobystrickom kraji / Simona Panáková ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik ; konzultantka Marcela Chreneková , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34932 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Možnosti podpory ďalšieho rozvoja malých a stredných podnikov ako jedného z aktérov rozvoja regionálnej ekonomiky / Katarína Ferencová ; vedúci záverečnej práce Ondrej Beňuš , 2018 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35214 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Evaluation of the development of regions in selected EU countries in the frame of EU integration / Peter Kopček ; supervising lecturer Ľubica Rumanovská , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30815 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Partnerstvá a ich význam pre región / Dominika Szabóová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2018 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30304 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Nástroje a dopady regionálnej politiky v najzaostalejších regiónoch SR / Marina Valenćiková ; školiteľ Martin Mariš , 2017 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30705 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]