Výsledky vyhľadávania

 1. Flour and breads and their fortification in health and disease prevention / edited by Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xiii, 501 s . ISBN 978-0-12-814639-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 2. Analysis in nutrition research : principles of statistical methodology and interpretation of the results / edited by George Pounis . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xix, 391 s . ISBN 978-0-12-814556-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Výživa a potraviny . Praha :  Výživaservis , 1995- . ISSN 1211-846X
  http://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny/ .
  časopis

  časopis

 4. Environmental nutrition : connecting health and nutrition with environmentally sustainable diets / edited by Joan Sabaté . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xix, 334 s . ISBN 978-0-12-811660-9 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Ortorexie : posedlost zdravou stravou / Renee McGregor ; přeložila Dana Balatková . Praha :  Dobrovský , 2019 . 197 s . ISBN 978-80-7390-968-0 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]
 6. Verejné zdravie a produkcia potravín / Fikselová Martina, Bobková Alica, Mellen Martin . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 120 s . ISBN 978-80-552-1981-3 . [10, z toho voľných 9, prezenčne+víkend 1]
 7. Štítna žľaza : medicínske médium / Anthony William ; [z anglického originálu preložila Jana Balážková] . Bratislava :  Tatran , 2019 . 303 s . ISBN 978-80-222-0929-8 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 8. Výživa a potraviny . Roč. 73 , č. 1-6 , 2018 . Praha :  Výživaservis , 2018 . ISSN 1211-846X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. Zrak, vekom podmienená degenerácia makuly a výživa / Veronika Sýkorová ; vedúci záverečnej práce Katarína Fatrcová Šramková , 2018 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33040 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Výskyt obezity vo vybranej populácii Prešovského kraja / Mária Džalajová ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2018 . 64 s, [14] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29515 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]