Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce . Bratislava :  Iura edition , 2006- . ISSN 1337-0197 .
  časopis

  časopis

 2. Marketing a marketingová komunikácia mesta Revúca / Miroslav Olách ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38653 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta Partizánske / Alexandra Bartová ; vedúca záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=38722 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva / Peter Šedovič ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2019 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=40486 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Možnosti obce Lipová v oblasti biologicky rozložiteľného odpadu / Lucia Kokošková ; vedúci záverečnej práce Lucia Palšová , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34873 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Podnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvoja / Kristína Hercová ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková , 2019 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34819 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obcí Lužianky a Zbehy / Paulína Budzeľová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33444 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zhodnotenie uplatňovania kompetencií vo vybranej obci v špecifických podmienkach / Elena Vallovics Lutovská ; vedúci záverečnej práce Kristián Čechmánek , 2019 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30310 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Participácia občanov na spravovaní vecí verejných v obciach Podlužany a Prusy / Petra Zajacová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2019 . 92 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33565 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Lehota a Báb / Matej Lahučký ; vedúci záverečnej práce Žaneta Pauková , 2019 . 56 s, [19] s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33451 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]