Výsledky vyhľadávania

 1. Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí / Eva Pechočiaková Svitačová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 92, [1] s . ISBN 978-80-552-1964-6 . [10, z toho voľných 9, prezenčne+víkend 1]
 2. Vzťah študentov FEM SPU k vybranému predmetu / Zdenka Kádeková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Poláček , 2019 . 49 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Science & military . Liptovský Mikuláš :  Academy of the Armed Forces of General Milan Rastislav Štefánik , 2006- . ISSN 1336-8885
  http://sm.aos.sk/index.php/sk/ .
  časopis

  časopis

 4. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline . Žilina :  EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity , 2007- . ISSN 1337-0839 .
  časopis

  časopis

 5. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia . Bratislava :. Bratislava : Wolters KluwerIura Edition . ISSN 1336-9849 .
  časopis

  časopis

 6. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline . Vol. 12 , Issue 1-2 , 2018 . Žilina :  EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity , 2018 . ISSN 1337-0839 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. Science & military . Vol. 13 , No. 1-2 , 2018 . Liptovský Mikuláš :  Academy of the Armed Forces of General Milan Rastislav Štefánik , 2018 . ISSN 1336-8885 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron / Nicole Tereková ; vedúci záverečnej práce Žaneta Pauková , 2018 . 46 s, [15] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33821 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Internet a jeho využitie v práci manažéra / Stanislava Kenderešová ; vedúci záverečnej práce Klára Hennyeyová , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30104 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Internet a jeho využitie v práci manažéra / Jozef Németh ; vedúci záverečnej práce Klára Hennyeyová , 2018 . 63 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30108 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]