Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia . Bratislava :. Bratislava : Wolters KluwerIura Edition . ISSN 1336-9849 .
  časopis

  časopis

 2. Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí / Eva Pechočiaková Svitačová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 92, [1] s . ISBN 978-80-552-1964-6 . [10, z toho voľných 9, prezenčne+víkend 1]
 3. Manažment malej rodinnej farmy / Adriana Petrášová ; vedúci záverečnej práce Klára Vavrišínová , 2018 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35616 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Výskyt, rozšírenie a manažment inváznych druhov rastlín pozdĺž rieky Hron / Nicole Tereková ; vedúci záverečnej práce Žaneta Pauková , 2018 . 46 s, [15] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33821 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Hodnotenie rybárskeho manažmentu na vybraných rybárskych revíroch SRZ / Dávid Demitrovič ; školiteľ Jaroslav Andreji , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31783 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku / Bianka Bajiová ; vedúci záverečnej práce Alexandra Filová , 2018 . 48 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31584 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Funkcia kontroly v procese manažmentu a jej aplikácia vo vybranom podniku / Michaela Gubáňová ; školiteľ Alexandra Filová , 2018 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31587 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku / Alica Baranovičová ; vedúci záverečnej práce Radovan Savov , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30661 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Hodnotenie štýlov vedenia ľudí a ich motivácia vo vybranom podniku / Kristína Mesárošová ; vedúci záverečnej práce Iveta Ubrežiová , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=37413 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vedenie ľudí ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku / Daniela Zabáková ; školiteľ Mária Šajbidorová , 2018 . 45 s, [6] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29966 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]