Výsledky vyhľadávania

 1. Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom prostredí / Eva Pechočiaková Svitačová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 92, [1] s . ISBN 978-80-552-1964-6 . [10, z toho voľných 9, prezenčne+víkend 1]
 2. Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link / Soňa Felšöciová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 93 s . ISBN 978-80-552-1975-2 . [4, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
 3. Strešná záhrada : jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry / Ľubica Feriancová, Roberta Štěpánková, Erika Mňahončáková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 85 s . ISBN 978-80-552-1966-0 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]
 4. Biscuit, cookie and cracker production : process, production and packaging equipment / Iain Davidson . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xiii, 231 s . ISBN 978-0-12-815579-0 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. Vybrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam / Jana Kopčeková, Martina Gažarová, Peter Chlebo . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 91 s . ISBN 978-80-552-1962-2 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]
 6. Národní účetnictví : od výroby k bohatství / Hronová, Sixta, Fischer, Hindls . Praha :  C. H. Beck , 2019 . xxiii, 401 s . ISBN 978-80-7400-738-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha

 7. Jakon - plodina z ríše Inkov / Ladislav Illéš, Ján Novák, Eloy Fernández Cusimamani . Nitra :  Garmond , 2019 . 117 s . ISBN 978-80-89703-65-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov / Zuzana Kapsdorferová, Silvia Jacková, Mária Kadlečíková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 107 s . ISBN 978-80-552-1967-7 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 9. Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte / Andrea Mendelová, Ľubomír Mendel, Ján Durec . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 99 s . ISBN 978-80-552-1980-6 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 10. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku / Petr Dobiáš, Michal Malacka . Praha :  Leges , 2019 . 405 s . ISBN 978-80-7502-296-7 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]