Výsledky vyhľadávania

 1. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 1967- . ISSN 0044-4863 . http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58 .
  časopis

  časopis


 2. 2.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 3. Vodní hospodářství . Praha :  Vodní hospodářství , 1995- . ISSN 1211-0760 . www.vodnihospodarstvi.cz .
  časopis

  časopis


 4. JAVYS u nás : magazín o našom okolí . Jaslovské Bohunice :  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť , 2009- . ISSN 1337-5962 .
  časopis

  časopis


 5. The Bulletin of the British Ecological Society : your magazine from the British Ecological Society . London :  British Ecological Society , 1970- . ISSN 0306-8307 .
  časopis

  časopis


 6. Súčasný stav vybraných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda) v okrese Šaľa / Dominika Csiszárová ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Noskovič , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34200 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Problematika tvorby a reálneho zhodnocovania odpadov vo vzťahu k životnému prostrediu (okres Skalica) / Tomáš Hazuza ; vedúci záverečnej práce Jana Urminská , 2018 . 99 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29548 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Analýza vplyvu produkovaných odpadových vôd a odpadov firmou Saneca Pharmaceuticals, a. s. / Martina Luščonová ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2018 . 91 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33605 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Environmentálne determinanty kvality života v obci Komoča / Marianna Lelovská ; vedúca bakalárskej práce Daniela Halmová , 2018 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30612 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Hodnotenie vplyvov činnosti podniku Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok na vybrané zložky životného prostredia / Silvia Ochlanová ; vedúci diplomovej práce Pavol Otepka , 2018 . 70 s, [7] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33613 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]