Výsledky vyhľadávania

 1. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 1996- . ISSN 1335-1877
  www.enviromagazin.sk .
  časopis

  časopis

 2. Biotechnologie, agronomie, société et environnement = Biotechnology, agronomy, society and environment . Gembloux :  Les Presses agronomiques de Gembloux asbl , 1997- . ISSN 1370-6233
  http://www.pressesagro.be/base .
  časopis

  časopis

 3. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 1967- . ISSN 0044-4863
  http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58 .
  časopis

  časopis

 4. The Bulletin of the British Ecological Society : your magazine from the British Ecological Society . London :  British Ecological Society , 1970-2018 . ISSN 0306-8307 .
  časopis

  časopis

 5. JAVYS u nás : magazín o našom okolí . Jaslovské Bohunice :  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť , 2009- . ISSN 1337-5962 .
  časopis

  časopis

 6. Vodní hospodářství . Praha :  Vodní hospodářství , 1995- . ISSN 1211-0760
  www.vodnihospodarstvi.cz .
  časopis

  časopis

 7. 7.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis

 8. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 1958- . ISSN 0322-886X
  http://www.zzvh.sk/archiv/ .
  časopis

  časopis

 9. JAVYS u nás : magazín o našom okolí . Roč. 9 , č. 1-4 , 2018 . Jaslovské Bohunice :  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť , 2018 . ISSN 1337-5962 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Roč. 61 , č. 1-12 , 2018 . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 2018 . ISSN 0322-886X . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis