Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 2. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 1967- . ISSN 0044-4863 . http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58 .
  časopis

  časopis


 3. Vodní hospodářství . Praha :  Vodní hospodářství , 1995- . ISSN 1211-0760 . www.vodnihospodarstvi.cz .
  časopis

  časopis


 4. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 1958- . ISSN 0322-886X . http://www.zzvh.sk/archiv/ .
  časopis

  časopis


 5. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Roč. 61 , č. 1-12 , 2018 . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 2018 . ISSN 0322-886X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Roč. 52 , č. 1-4 , 2018 . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 2018 . ISSN 0044-4863 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 18 , č. 1-12 , 2018 . Bratislava :  EPOS , 2018 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 8. JAVYS u nás : magazín o našom okolí . Jaslovské Bohunice :  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť , 2009- . ISSN 1337-5962 .
  časopis

  časopis


 9. The Bulletin of the British Ecological Society : your magazine from the British Ecological Society . London :  British Ecological Society , 1970- . ISSN 0306-8307 .
  časopis

  časopis


 10. Súčasný stav vybraných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda) v okrese Šaľa / Dominika Csiszárová ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Noskovič , 2018 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34200 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]