Výsledky vyhľadávania

  1. Všeobecná genetika - praktikum / Jana Žiarovská, Katarína Ražná, Veronika Štefúnová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 103 s . ISBN 978-80-552-1974-5 . [5, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 2]
  2. Ako zvládnuť UNIcert® III - anglický jazyk / Andrea Holúbeková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 175 s . ISBN 978-80-552-1976-9 . [7, z toho voľných 5, prezenčne+víkend 2]
  3. Bakteriológia / Miroslava Kačániová, Lukáš Hleba . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 179 s . ISBN 978-80-552-1972-1 . [12, z toho voľných 10, prezenčne+víkend 2]
  4. Ochrana zvierat a produkcia potravín / Mária Angelovičová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 177 s . ISBN 978-80-552-1979-0 . [15, z toho voľných 12, prezenčne+víkend 2]
  5. Praktické uplatňovanie všeobecných hygienických princípov v potravinárstve / Jozef Golian, Jaroslav Remža . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 102 s . ISBN 978-80-552-1969-1 . [15, z toho voľných 12, prezenčne+víkend 2]
  6. Nákladové účtovníctvo / Emília Škorecová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 133 s . ISBN 978-80-552-1984-4 . [20, z toho voľných 18, prezenčne+víkend 2]
  7. Repetitórium z biológie živočíšnej produkcie : (pracovný zošit) / Jiřina Zemanová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 84 s . ISBN 978-80-552-1987-5 . [5, z toho voľných 3, prezenčne+víkend 1]
  8. Manažérstvo údržby a opráv / Peter Čičo, Martin Kotus, Marián Bujna . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 187 s . ISBN 978-80-552-1986-8 . [10, z toho voľných 9, prezenčne+víkend 1]
  9. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku / Ľuboš Elexa, Petra Gundová . Banská Bystrica :  Belianum , 2019 . 138 s . ISBN 978-80-557-1538-4 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
  10. Verejné zdravie a produkcia potravín / Fikselová Martina, Bobková Alica, Mellen Martin . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 120 s . ISBN 978-80-552-1981-3 . [10, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 1]