Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných vedeckých prác / editor Tímea Šeben Zaťková . Kraków :  Towarzystwo Slowakow w Polsce/Spolok Slovákov v Poľsku , 2020 . 1 CD-ROM (657 s) . ISBN 978-83-8111-180-5 . ISSN 1339-7400 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 2. Bioremediation of industrial waste for environmental safety. Volume II, Biological agents and methods for industrial waste management / / Ram Naresh Bharagava, Gaurav Saxena editors . Singapore :  Springer , c2020 . xxviii, 538 s . ISBN 978-981-13-3425-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 3. Remote sensing and GIS for ecologists : using open source software / edited by Martin Wegmann, Benjamin Leutner and Stefan Dech . Exeter :  Pelagic Publishing , 2020 . xviii, 333 s . ISBN 978-1-78427-022-3 . [1, z toho voľných 0]
  Remote sensing and GIS for ecologists

  kniha

 4. Urban remote sensing / edited by Qihao Weng, Dale Quattrochi, Paolo Gamba . Boca Raton :  CRC Press/Taylor & Francis Group , 2020 . xxii, 315 s . ISBN 978-0-367-57204-4 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 5. NutriNET 2020 / [editors Branislav Gálik, Miroslav Juráček, Gabriela Zelinková] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2020 . 248 s . ISBN 978-80-552-2200-4 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 6. Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. [Č. 43 / / zostavil Jozef Golian] . [Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita] , 2020 . 59 s . ISBN 978-80-552-2144-1 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
 7. Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. [Č. 42 / / zostavil Jozef Golian] . [Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita] , 2019 . 56 s . ISBN 978-80-552-1965-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 8. Applications of genetic and genomic research in cereals / edited by Thomas Miedaner, Viktor Korzun . Duxford :  Woodhead Publishing/Elsevier , c2019 . xxii, 358 s . ISBN 978-0-08-102163-7 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 9. Environmental nutrition : connecting health and nutrition with environmentally sustainable diets / edited by Joan Sabaté . London :  Elsevier/Academic Press , c2019 . xix, 334 s . ISBN 978-0-12-811660-9 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecký zborník / [zostavovatelia zborníka Dana Országhová, Tatiana Ivanková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 1 online zdroj (81 s) . ISBN 978-80-552-2028-4
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220284.pdf http://www.fem.uniag.sk/sk/katedra-matematiky-zborniky/ .
  Univerzitné matematické vzdelávanie ako základ pre inovácie vo vede a technike

  kniha