Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 68  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0250832^"
 1. Odrůdy třešní vyšlechtěné ve VŠÚO Holovousy / Pavol Suran a kol. . Praha :  Česká technologická platforma pro zemědělství , 2021 . 29 s
  https://www.ctpz.cz/media/upload/1560324127_odrudy-tresni-vyslechtene-ve-vsuo-holovousy.pdf http://www.slpk.sk/eldo/2022/misc/ctpz/odrudy-tresni-holovousy.pdf . [1, z toho požičaných 0]
 2. Zhodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov odrodového spektra čerešne vtáčej (Prunus avium) [elektronický zdroj] = [Evaluation of selected Quantitative and Qualitative Indicators of the Varietal Spectrum of Sweet Cherry (Prunus avium)] / Kristína Tonhajzerová ; vedúci záverečnej práce Ján Mezey , 2020 . 1 online zdroj (82 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=41693 .
  kniha

  kniha

 3. Šlechtění ovoce v Holovousích = [Breeding of fruits in Holovousy] / Lubor Zelený a kol. . Praha :  Česká technologická platforma pro zemědělství , 2020 . 120 s . ISBN 978-80-87030-72-1 . [1, z toho požičaných 0]
 4. Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss / Ľuba Ďurišová , 2019 . 142 s . Habilitačná práca (Doc.). - Katedra environmentalistiky a biológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho požičaných 0]
 5. Ovocné druhy strednej Európy a ich potenciálna alergénnosť / Alica Bileková ; vedúci záverečnej práce Jana Žiarovská , 2018 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33235 . [1, z toho požičaných 0]
 6. Certifikovaná metodika hodnocení genofondu třešně s využitím molekulárně genetických metod : certifikovaná metodika / František Paprštein ... [et al.] . Holovousy :  Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský , 2018 . 51 s . ISBN 978-80-87030-62-2 . [2, z toho požičaných 0]
 7. Real-time PCR detekce virů Little cherry virus 1 (LChV-1) a Little cherry virus 2 (LChV-2) v biologickém materiálu : certifikovaná metodika / Radek Čmejla, Lucie Valentová . Holovousy :  Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský , 2018 . 30 s, [1] s príl . ISBN 978-80-87030-57-8 . [1, z toho požičaných 0]
 8. Pěstování třešní v zakrytých výsadbách : certifikovaná metodika / Radek Vávra a kol. . Holovousy :  Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský , 2018 . 74 s . ISBN 978-80-87030-66-0 . [3, z toho požičaných 0]
 9. Pěstování třešní a višní v ekologické produkci : certifikovaná metodika / Martin Mészáros a kol. . Holovousy :  Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský , 2017 . 51 s . ISBN 978-80-87030-55-4 . [1, z toho požičaných 0]
 10. Certifikovaná metodika ozdravování třešně pomocí chemoterapie in vitro kultur : certifikovaná metodika / František Paprštein ... [et al.] . Holovousy :  Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský , 2017 . 28 s . ISBN 978-80-87030-50-9 . [1, z toho požičaných 0]