Výsledky vyhľadávania

 1. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline . Žilina :  Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity , 2002- . ISSN 1336-0019
  http://fbi.uniza.sk/index.php/o-casopise .
  časopis

  časopis

 2. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline . Roč. 17 , č. 1-2 , 2018 . Žilina :  Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity , 2018 . ISSN 1336-0019 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. Zhodnotenie rozpočtu príjmov a výdavkov vo vybranej obci / Terézia Tkáčová ; vedúci záverečnej práce Alexandra Ferenczi Vaňová , 2018 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32717 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Rozpočtové hospodárenie obce Červeník / Tatiana Duchoňová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Kapustová , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32941 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorithies, 2017 [elektronický zdroj : 5th international scientific correspondence conference, Nitra 2018 / editor Monika Gubáňová . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2018 . 1 CD-ROM (320 s) . ISBN 978-80-552-1839-7 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky / Jakub Bardovič ... [et al.] . Bratislava :  IRIS , 2018 . 109, [1] s . ISBN 978-80-8200-022-4 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 7. Sprievodca miestnou samosprávou : podstata fungovania miestnej samosprávy / Ladislav Briestenský . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2018 . 262 s . ISBN 978-80-8168-897-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 8. Zhodnotenie príjmov rozpočtu obce Čeľadice / Adam Čiffáry ; vedúci záverečnej práce Marián Kočner , 2018 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra informačných systémov FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36333 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Moderné trendy v manažmente organizácií miestnej samosprávy ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja / Nadežda Jankelová, Andrea Čajková, Nina Larionova . Brno :  MSD , 2018 . 216 s . ISBN 978-80-7392-285-6 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]
 10. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline . Roč. 16 , č. 1-2 , 2017 . Žilina :  Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity , 2017 . ISSN 1336-0019 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis