Výsledky vyhľadávania

 1. Obilnářské listy : odborný časopis pro zemědělskou veřejnost . Roč. 26 , č. 1-4 , 2018 . Kroměříž :  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž , 2018 . ISSN 1212-138X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. Ekonomika pestovania pšenice vo vybranom podnikateľskom subjekte / Ivan Majer ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Gurčík , 2018 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28095 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Technológia pestovania ovsa siateho / Lenka Baranovičová ; vedúci záverečnej práce Vladimír Pačuta , 2018 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35971 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Pestovanie kukurice siatej cukrovej v podniku SLOV-MART Kátlovce / Rastislav Johanes ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2018 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31593 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Vplyv minimálneho obrábania pôdy pri sejbe na obsah prijateľných foriem dusíka v pôde pri pestovaní pšenice letnej f. ozimnej / Krisztína Majtán ; školiteľ Pavol Slamka , 2018 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36439 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Pestovanie pšenice špaldovej v ekologickom poľnohospodárstve PPD Liptovská Teplička / Veronika Prašková ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29460 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Technológia pestovania a uskladnenia kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku Agrifarm, spol. s r. o. Turčianska Štiavnička / Marián Kohút ; školiteľ Richard Pospišil , 2018 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31324 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej u SHR v Tekovskom Hrádku / Tibor Nagy ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30351 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Kent’s technology of cereals : an introduction for students of food science and agriculture / Kurt A. Rosentrater, A. D. Evers . Cambridge :  Woodhead Publishing , c2018 . xxiii, 900 s . ISBN 978-0-08-100529-3 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 10. Pestovanie kukurice siatej na osivo / Tomáš Otajovič ; školiteľ Vladimír Pačuta , 2018 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31674 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]