Výsledky vyhľadávania

 1. Agronomický rozbor pšenice na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany / Róbert Piroš ; vedúci záverečnej práce Vladimír Pačuta , 2018 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33107 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Agronomicko-ekonomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PD Žemberovce / Matúš Kúdela ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34855 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Agronomicko-ekonomické hodnotenie pestovania kukurice siatej v RD Cífer / Martin Fíba ; školiteľ Ladislav Illéš , 2018 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34992 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Agronomická analýza pestovania pšenice letnej f. ozimnej v Agrokombinát a.s. Trebišov / Matúš Čančinov ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2018 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32958 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Agronomický rozbor pestovania kukurice na zrno na PD Dolný Štál / Tamás Nagy ; vedúci záverečnej práce Vladimír Pačuta , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35970 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Pestovanie pšenice špaldovej v ekologickom poľnohospodárstve PPD Liptovská Teplička / Veronika Prašková ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29460 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Výskyt a regulácia burín v porastoch kukurice / Michaela Némethová ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2018 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=34194 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Druhové zloženie burín, účinnosť ich regulácie a vplyv na úrodu kukurice siatej / Filip Čeri ; vedúci záverečnej práce Štefan Týr , 2018 . 51 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29781 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej u SHR v Tekovskom Hrádku / Tibor Nagy ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2018 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30351 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Kent’s technology of cereals : an introduction for students of food science and agriculture / Kurt A. Rosentrater, A. D. Evers . Cambridge :  Woodhead Publishing , c2018 . xxiii, 900 s . ISBN 978-0-08-100529-3 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha