Výsledky vyhľadávania

 1. Rizikové prvky vo vzťahu k obsahu polyfenolických látok v olejninách : vedecká monografia / Ľuboš Harangozo . Český Těšín :  2 THETA , 2018 . 140 s . ISBN 978-80-86380-96-4 . [5, z toho voľných 5]
 2. Medziročné porovnanie obsahu ťažkých kovov v sedimentoch rieky Nitra / Radovan Stanovič, Michal Kujovský, Alena Vollmannová a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 146 s . ISBN 978-80-552-1690-4 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]
 3. Remediation of heavy metals in the environment / edited by Jiaping Paul Chen ... [et al.] . Boca Raton :  CRC Press/Taylor & Francis Group , c2017 . xii, 528 s . ISBN 978-1-4665-1001-2 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha

 4. Riziko kontaminácie potravinových surovín kadmiom a olovom v environmentálne zaťaženom prostredí / Miriama Kopernická ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2017 . 207 s, [63] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16612 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Zdroje antropogénnej kontaminácie prostredia ortuťou a hodnotenie rizika jej vstupu do potravového reťazca človeka / Marek Slávik ; školiteľ Tomáš Tóth , 2015 . 109 s, [9] s obr príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Obsah rizikových kovov vo vybraných genetických zdrojoch pamajoránu obyčajného / Kristína Tamášová ; vedúci záverečnej práce Alena Vollmannová , 2015 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21210 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu poľnohospodárskych pôd senzitívneho územia Žilina a okolie s dopadom na riešenie pôdoochranných opatrení / Jozef Kobza a kolektív . Bratislava :  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , 2015 . 77 s . ISBN 978-80-8163-006-4 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Kumulácia rizikových kovov liečivými rastlinami / Michaela Buryová ; vedúci záverečnej práce Alena Vollmannová , 2015 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21208 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Štruktúra a charakteristika vybranej environmentálnej záťaže v lokalite Nižná Slaná a možnosti jej riešenia / Lenka Bekeová ; vedúci záverečnej práce Pavol Eliáš ; konzultant Ondrej Hronec , 2014 . 95 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv metalickej kontaminácie pôdy na vybrané biologicky cenné zložky zemiakovej hľuzy / Diana Hrabovská ; vedúci práce Janette Musilová , 2014 . 155 s, [35] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7828 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]