Výsledky vyhľadávania

 1. Biologicky aktívne látky v reprodukcii králika / Andrej Baláži, Martina Földešiová, Peter Chrenek . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 101 s . ISBN 978-80-552-2141-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 2. Možnosti zlepšenia reprodukcie králikov / Martin Fik . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2020 . 90 s . ISBN 978-80-552-2183-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 3. Aktuálny stav slovenských plemien králikov / Marián Macháč ; vedúci záverečnej práce Peter Chrenek , 2018 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36335 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Nutričné zloženie mäsa farmových králikov / Andrej Čičmanec ; vedúci záverečnej práce Peter Haščík , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36114 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Zhodnotenie rastových schopností mláďat činčíl vo vybranom chove / Veronika Ušáková ; vedúci záverečnej práce Jana Hanusová , 2018 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29630 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Analýza vybraných produkčných ukazovateľov Nitrianských králikov / Petra Neirurerová ; školiteľ Martin Fik , 2018 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=35937 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na Slovensku / Vojtech Šrank ; vedúci bakalárskej práce Martin Fik , 2018 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36654 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Chov, výživa a ochorenia králika domáceho / Michaela Očkovská ; vedúci bakalárskej práce Slavomír Mindek , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29024 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Hodnotenie vplyvu zvyšujúcich sa dávok epikatechínu na kvalitu mäsa králikov / Mariana Gášpárová ; vedúci záverečnej práce Anna Kalafová , 2017 . 58 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31459 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Hygiena v chove králikov / Patrik Révay ; školiteľ Ivan Imrich , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=32034 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]