Výsledky vyhľadávania

 1. Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte / Andrea Mendelová, Ľubomír Mendel, Ján Durec . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019 . 99 s . ISBN 978-80-552-1980-6 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]
 2. Rizikové prvky v rybách / Terézia Krenželáková ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2018 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31127 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Vplyv ionizovanej vody na nutričné zloženie a kvalitu bravčového mäsa / Miloš Vanda ; vedúci záverečnej práce Ondřej Bučko , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31933 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Vývoj stavov, úžitkových a reprodukčných parametrov oviec plemena cigája / Martina Bútová ; vedúci záverečnej práce Milan Margetín , 2018 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31178 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Analýza nutričného zloženia a kvality mäsa plemena Mangalica a jej krížencov / Olívia Kinclová ; vedúci záverečnej práce Ondřej Bučko , 2018 . 72 s, [3] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31727 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Nutričné zloženie mäsa farmových králikov / Andrej Čičmanec ; vedúci záverečnej práce Peter Haščík , 2018 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=36114 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Zmeny proteínového komplexu v ryžových múkach pri výrobe cesta / Veronika Pálová ; vedúci záverečnej práce Milan Chňapek , 2018 . 50 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=33048 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Význam strukovín vo výžive ľudí / Erika Cerovská ; vedúci bakalárskej práce Jana Mrázová , 2018 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FBP SPU v Nitre)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29559 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Botanická, genetická a biochemická charakteristika kukurice siatej / Zuzana Hromadová ; vedúci záverečnej práce Zdenka Gálová , 2018 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30796 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Nutričná a chemoprotektívna hodnota sóje fazuľovej (Glycine max L.) / Katarína Dančová ; vedúci záverečnej práce Mária Timoracká , 2018 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29631 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]