Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 1079  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0251533^"
 1. Molekulovo-genetický odhad nutričnej hodnoty mlieka hovädzieho dobytka = [Estimating Nutritional Value of Bovine Milk Using Molecular Genetics] / Simona Dudásová ; vedúci záverečnej práce Martina Miluchová , 2022 . 129 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre (v práci uvedená Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU)
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=43836 . [1, z toho požičaných 0]
 2. Nutričná a fermentačná kvalita kukuričných siláží po aplikácii konzervačných aditív [elektronický zdroj] = [Nutritional and fermentation quality of corn silages after the application of preservative additives] / Andrej Miček ; vedúci záverečnej práce Daniel Bíro , 2021 . 1 online zdroj (61 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=49992 .
  kniha

  kniha

 3. Kvalita ovčieho mlieka a možnosti jeho využitia vo výžive človeka [elektronický zdroj] = [Quality of Sheep Milk and Possibilities of its Use in Human Nutrition] / Alena Považanová ; vedúci záverečnej práce Martina Pšenková , 2021 . 1 online zdroj (45 s) . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=52987 .
  kniha

  kniha

 4. Potravinová a nutričná gramotnosť. 3. diel / / Jozef Golian, Peter Minárik, Daniela Mináriková . Bratislava :  RAABE , 2021 . S 665-1096 . ISBN 978-80-8140-623-2 . [1, z toho požičaných 0]
 5. Analýza kvality krmív a návrh kŕmnej dávky pre bahnice vo vybranom poľnohospodárskom podniku [elektronický zdroj] = [Analysis of Feed Quality and Design of Feed Ration for Ewes at the Selected Farm] / Patrícia Trnková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Juráček , 2021 . 1 online zdroj (57 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45375 .
  kniha

  kniha

 6. Vplyv frekvencie konzumácie vybraných druhov pečiva na antropometrické parametre študentov = [Influence of Frequency of Selected Bakery Products Consumption on Anthropometric Parameters of Students] / Silvia Meňhartová ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2021 . 101 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=45841 . [1, z toho požičaných 0]
 7. Výživové odporúčania pre dospelých počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 / Marta Habánová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2021 . 97 s . ISBN 978-80-552-2356-8 . [10, z toho požičaných 0]
 8. Kontrola vybraných parametrov zloženia Aljašskej tresky pomocou NIR analýzy [elektronický zdroj] = [The Control of Selected Parameters of Alaskan Cod Composition Using NIR Analysis] / Matúš Kysacký ; vedúci záverečnej práce Jozef Golian , 2021 . 1 online zdroj (70 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=53489 .
  kniha

  kniha

 9. Obsah rizikových zložiek v hľuzách ľuľka zemiakového [elektronický zdroj] = [The content of hazardous components in potato tubers] / Patrik Panák ; vedúci záverečnej práce Ján Mareček , 2021 . 1 online zdroj (51 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=54108 .
  kniha

  kniha

 10. Porovnanie analytických parametrov syra Mozzarella získaných pomocou chromatografie a NIR analýzy [elektronický zdroj] = [Comparison of Analytical Parameters of Mozzarella Cheese Obtained Using Chromatography and NIR Analysis] / Adam Partika ; vedúci záverečnej práce Jozef Golian , 2021 . 1 online zdroj (73 s) . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=53492 .
  kniha

  kniha