Výsledky vyhľadávania

  1. Vizualizácia marketingových informácií prostredníctvom mobilných aplikácií / Ladislav Ružička ; vedúci záverečnej práce Zuzana Palková , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21262 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Krajinnoekologická analýza vybraného územia v prostredí geografických informačných systémov / Tomáš Bašťovanský ; vedúci záverečnej práce Mária Leitmanová , 2016 . 44 s, [4] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25582 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR / Marek Halenár ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Hujo , 2015 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra dopravy a manipulácie TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=19706 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Zhodnotenie potenciálu a identifikácia možností rozvoja turizmu v regióne Liptov / Andrej Medla ; vedúci záverečnej práce Milan Fiľa , 2014 . 96 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14828 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Digitálny model reliéfu a jeho aplikácie v poľnohospodárstve / Patrik Čecho ; vedúci bakalárskej práce Jozef Halva , 2012 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7029 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Informačná podpora ochrany a využitia pôd vo vybranom území 2 / Peter Lipka ; školiteľ Pavol Bielek , 2012 . 69 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=1513 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Využitie geografických informačných systémov pri tvorbe mapových podkladov pre projekt pozemkových úprav / Katarína Pappová ; školiteľ Zlatica Muchová , 2011 . 66 s, [13] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Modelovanie intenzity vodnej erózie v území v prostredí geografických informačných systémov / Juraj Mihalkovič ; školiteľ Jozef Halva , 2011 . 75 s, [12] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://crzp.uniag.sk/Prace/2011/M/F3AC177C589849CF91527BDD3914E7ED.docx . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Doplnkové meranie zelene ručným laserom / Peter Beňuš ; vedúci bakalárskej práce: Juraj Ďuriš . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Zber údajov pre tvorbu účelovej mapy / Martin Kováč ; vedúci práce: Marcel Kliment . [S.l. :  s.n.] , 2009 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]