Výsledky vyhľadávania

Zdroj: SlPK - Katalóg
Nájdených záznamov: 2287  
Váš dotaz: Kód autority = "^spu_us_auth 0251940^"
 1. Kukuřice v praxi 2023 : sborník z mezinárodní konference / [editoři Petr Růžička, Ladislav Zeman] . Brno :  Mendelova univerzita , 2023 . 78 s . ISBN 978-80-7509-888-7 . [1, z toho požičaných 0]
 2. MeD-BioFood [elektronický zdroj] : International Establishment of Doctoral Study Programme in the Field of Biotechnology and Food Sciences / editors Tomáš Jambor, Dominik Hollý, Adriana Kolesárová . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2022 . 1 online zdroj (25 s) . ISBN 978-80-552-2475-6
  http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055224756/9788055224756.pdf .
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnosť a kontrola potravín [elektronický zdroj] : zbornik prac z XIX. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou on-line, Piešťany, 6. 4. - 8. 4. 2022 / zostavili Jozef Golian, Jozef Čapla . Nitra :  Garmond , 2022 . 1 online zdroj (112 s) . ISBN 978-80-8266-006-0
  http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788082660060/9788082660060.pdf https://doi.org/10.15414/2022.bkp22-zop .
  kniha

  kniha

 4. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve [elektronický zdroj] : medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Romana Gálika, PhD., Nitra, 21. 4. 2022 / zborník zostavili a redakčne upravili Ján Kosiba ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2022 . 1 online zdroj (265 s) . ISBN 978-80-552-2487-9
  http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055224879/9788055224879.pdf https://doi.org/10.15414/2022.9788055224879 .
  kniha

  kniha

 5. XXVII. vedecká konferencia študentov FAPZ [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník abstraktov, Nitra, 21. apríl 2022 / zostavovateľ Marek Kovár . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2022 . 1 online zdroj (44 s) . ISBN 978-80-552-2490-9
  http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055224909/9788055224909.pdf .
  kniha

  kniha

 6. Role of global economics and management in the process of transforming to the sustainable development [elektronický zdroj] : proceedings of the 11th ASECU youth international conferenci and summer school, 4th - 10th September 2022, [Nitra] / editor Vito di Sabato, Veronika Zábojníková . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2022 . 1 online zdroj (203 s) . ISBN 978-80-552-2537-1
  https://doi.org/10.15414/2022.9788055225371 http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055225371/9788055225371.pdf .
  kniha

  kniha

 7. Zborník abstraktov z XX. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : Nitra, 21. apríl 2022 / zostavovatelia zborníka Alica Bobková ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2022 . 1 online zdroj (49 s) . ISBN 978-80-552-2488-6
  http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055224886/9788055224886.pdf https://doi.org/10.15414/2022.9788055224886 .
  kniha

  kniha

 8. Scientific conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation [elektronický zdroj] : proceedings of abstracts / editors Monika Tóthová ... [et al.] . Nitra :  Slovak Agricultural University , 2022 . 1 online zdroj (60 s) . ISBN 978-80-552-2538-8
  https://doi.org/10.15414/2022.9788055225388 http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055225388/9788055225388.pdf .
  kniha

  kniha

 9. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes : (theory and good practices of growing and energy use of biomass) / [edited by Ľubica Civáňová, Martin Prčík] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2022 . 47 s . ISBN 978-80-552-2506-7 . [5, z toho požičaných 0]
 10. Veda mladých 2022 [elektronický zdroj] = Science of youth 2022 / editors Vladimír Kišš, Andrej Tárník . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2022 . 1 online zdroj (199 s) . ISBN 978‐80‐552‐2502‐9 . ISSN 2585-7398
  https://doi.org/10.15414/2022.9788055225029 http://www.slpk.sk/eldo/2022/dl/9788055225029/9788055225029.pdf .
  kniha

  kniha